Πίνακας μνημόνευσης

Πίνακας μνημόνευσης ονομάτων για την παράκληση στην Παναγία Γροργοεπήκοο.

Αναγράψτε τα ονόματα που επιθυμείτε χωρισμένα με κόμμα, στο πεδίο "Ονόματα για μνημόνευση".

...

Επικοινωνία


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Όπισθεν ΣΙΔΕΝΟΡ
Τ.Θ.: 1626, Ιωνία
T.K. 570 08, Δήμος Δέλτα
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 722020

Πίνακας μνημόνευσης

...