Εκκλησιατικοί ύμνοι

ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

 

Παναγία Δέσποινα,

ὑπό τήν σκέπην σου πάντες,

οἱ δοῦλοι σου τρέχομεν,

καί παρακαλοῦμεν σε οἱ ἀνάξιοι.

Πρόφθασον καί λύτρωσαι ἡμᾶς,

ἀπό πάσης περιστάσεως καί ἀπό θάνατον,

τόν ἐξαφνικόν καί πανώλεθρον.

Οἲδαμεν ὂτι δύνασαι

πάντα ὂσα ἂν θέλεις καί βούλεσαι.

Δέσποινα τοῦ κόσμου,

Ἐλπίς καί Προστασία τῶν πιστῶν,

Χαριτωμένη ἐπάκουσον τῶν παρακαλούντων σε.

Επικοινωνία


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Όπισθεν ΣΙΔΕΝΟΡ
Τ.Θ.: 1626, Ιωνία
T.K. 570 08, Δήμος Δέλτα
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 722020

Πίνακας μνημόνευσης

...